Skip to content
Sale!

เปาะเปี๊ยะ ก๋วยเตี๋ยวหลอด

Original price was: ฿185.00.Current price is: ฿130.00.

หนังสือ เปาะเปี๊ยะ ก๋วยเตี๋ยวหลอด

“เปาะเปี๊ยะ ก๋วยเตี๋ยวหลอด” เล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาให้รู้ที่มาและลักษณะอาหารของเปาะปี๊ยะและก๋วยเตี๋ยวหลอด แล้วยังแนะนำให้รู้จักแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะและแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ในการทำ รวมถึงน้ำจิ้มต่าง ๆ และมีสูตรไว้ให้ทำกินทำขายมากมาย

Weight 292 kg