Skip to content
เปาะเปี๊ยะ ก๋วยเตี๋ยวหลอด
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 978-616-7016-52-8
จำนวนหน้า 96

฿130.00

หนังสือ เปาะเปี๊ยะ ก๋วยเตี๋ยวหลอด

“เปาะเปี๊ยะ ก๋วยเตี๋ยวหลอด” เล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาให้รู้ที่มาและลักษณะอาหารของเปาะปี๊ยะและก๋วยเตี๋ยวหลอด แล้วยังแนะนำให้รู้จักแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะและแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ในการทำ รวมถึงน้ำจิ้มต่าง ๆ และมีสูตรไว้ให้ทำกินทำขายมากมาย