Skip to content
ไทยจานโปรด
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 9.78616E+12
จำนวนหน้า 240

฿440.00

หนังสือ ไทยจานโปรด

“ยิ่งอาหารไทยเป็นที่นิยมไปกว้างขวางทั่วโลกมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่คนไทยต้องรู้จักอาหารของตัวเองให้ลึกซึ้งมากขึ้นเพียงนั้น คนไทยควรเป็นผู้กำหนดมาตรฐานรสชาติและศิลปศาสตร์การปรุงอาหารไทย มิฉะนั้นรสชาติอาหารไทยจะเพี้ยนไปเรื่อยๆ ก็ใครเล่าที่จะรู้จักอาหารไทยได้ดีเท่ากับคนไทยเอง ที่ร่างกายและสติปัญญาเติบใหญ่ขึ้นมาก็ด้วยอาหารไทย

ตำรับไทยจานโปรด 74 ตำรับนี้ แม้จะไม่ครบถ้วนทั้งหมด แต่ถือว่าครอบคลุมอาหารไทยยอดนิยมในปัจจุบันได้ ทุกตำรับได้รับการพิสูจน์จากห้องปฎิบัติการอาหารแล้วว่า ทำได้จริงและรสชาติดีใช้ได้”