Skip to content
Sale!

MENU อาหารไทย

Original price was: ฿395.00.Current price is: ฿160.00.

เมนูอาหารไทยเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่คิดจะเปิดร้านอาหารไทย จึงได้รวบรวมเมนูอาหารไทยยอดนิยมโดยแบ่งหมวด
หมู่ตามประเภท ได้แก่ อาหารว่าง อาหารจานเดียว กับข้าว ขนมหวานและเครื่องดื่มสมุนไพร พร้อมภาพสีสวยสดและ
ขั้นตอนการทำที่เข้าใจง่าย

หนังสือ MENU อาหารไทย

เมนูอาหารไทยเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่คิดจะเปิดร้านอาหารไทย จึงได้รวบรวมเมนูอาหารไทยยอดนิยมโดยแบ่งหมวดหมู่ตามประเภท ได้แก่ อาหารว่าง อาหารจานเดียวกับข้าวขนมหวานและเครื่องดื่มสมุนไพร พร้อมภาพสีสวยสดและขั้นตอนการทำที่เข้าใจง่าย

Weight 553 kg